Mateja Verlič Brunčič
Direktorica inženiringa v podjetju Databox

Vabljeno predavanje: Dihotomija odpornosti v tehnoloških podjetjih


Upravljanje neprekinjenega poslovanja ni nov koncept, je pa v kontekstu okoljskih, družbenih in gospodarskih sprememb ponovno pridobil na aktualnosti. Napredek tehnologije zahteva nove načine zagotavljanja poslovanja v izrednih razmerah, naša odvisnost od digitalnih storitev je vedno večja in pričakovanja glede nemotenega delovanja storitev so vedno višja, zato je še toliko pomembneje, da podjetja vlagajo v robustnost in odpornost ne le sistemov, ampak tudi ljudi in s tem celotne organizacije. Odpornost tako poleg ukrepanja ob izpadih oziroma motenem delovanju storitev vključuje tudi performanco in t.i. application delivery za zagotavljanje delovanja funkcionalnosti končnim uporabnikom, ki pričakujejo odzivne aplikacije oz. storitve in vsaka zakasnitev lahko vpliva na ugled in dobiček ponudnika storitev. Stopnja odpornosti podjetja je povezana tudi s stroški in pripravljenostjo vodstva vlagati v izboljševanje robustnosti, dostopnosti in skalabilnosti aplikacij in odpornosti organizacije. Skozi predavanje se bomo dotaknili ukrepov za zviševanje odpornosti na različnih nivojih - tehnološkem in organizacijskem, katera podjetja si ukrepe lahko privoščijo in do kakšne mere. Skušala bom odgovoriti, kaj je pravi pristop in  odgovor je - kot pri vsaki dihotomiji - iskanje ravnovesja med obema ekstremoma.

Zlati sponzorji
SOPHOS d.o.o.
Srebrni sponzorji
Fakulteta za informacijske študije Endava d.o.o.
Bronasti sponzorji
3gen
Z nami sodelujejo
Združenje za informatiko in telekomunikacije
razvoj rešitve bplanet d.o.o.