Za avtorje
Vabilo k oddaji prispevkov

Vabimo vas, da se pridružite tistim udeležencem konference, ki so sprejeli izziv in bodo rezultate svojega strokovnega ali znanstvenega dela predstavili javnosti. Priložnost sodelovati na 29. konferenci Dnevi slovenske informatike imate vsi, ki vas zanima odmev na vaše pristope, strategije, rešitve ter izkušnje, pridobljene pri zasnovi, razvoju in uvajanju na informacijskih tehnologijah temelječih storitev in sistemov.


Vaše prispevke in razširjene povzetke pričakujemo do srede, 9. marca 2022 v elektronski obliki. Oddajo, urejanje prispevka, predstavitve in podajanje izjave o avtorstvu lahko izvajate preko sistema EasyChair (navodila za uporabo sistema EasyChair) - povezava za oddajo.


Na program konference se lahko uvrstite z razširjenih povzetkom ali prispevkom. Avtorji najboljših prispevkov bodo povabljeni k razširitvi prispevka za objavo v reviji Uporabna informatika. Konferenca DSI 2022 bo potekala v luči poslanstva informatike »Digitalno desetletje: varno, zeleno in odporno«. Uporaba modernih tehnologij, pristopov in metod postaja sredstvo za povečanje uspešnosti v vseh dejavnostih tako v zasebnem kot v javnem sektorju, pri upoštevanju varnosti in odpornosti ter trajnosti, ki stremi k zeleni prihodnosti.

Pri odločanju o vsebini prispevkov naj vam bodo v pomoč spodnje usmeritve in tematike, seveda pa so dobrodošle tudi druge, za katere ocenjujete, da so pomembne: • Odpornost (ang. resillience)
 • Kibernetska varnost
 • Digitalna etika in zasebnost
 • Zelen IT
 • Digitalni kompas
 • Prilagodljiv IT
 • Digitalna vključenost
 • Obrobno računalništvo
 • Računalništvo v oblaku
 • Odločanje in IT
 • Podpora za odločanje
 • Digitalno zdravje
 • Digitalno izobraževanje
 • Digitalne storitve
 • Uspešne zgodbe digitalizacije
 • Izzivi in pasti sodobne digitalizacije
 • Inteligentni poslovni procesi
 • Razpršena evidenca (angl. distributed ledger)
 • Tehnologije veriženja blokov
 • Pametna mobilnost
 • Potopne tehnologije
 • Razvojne metodologije
 • Prenosljivost rešitev
 • Problemi in rešitve interoperabilnosti
 • Semantična interoperabilnost
 • Inovativne rešitve
 • Organizacija in upravljanje informatike
 • Velepodatki / masovni podatki
 • Odprti podatki
 • Umetna inteligenca
 • Podatkovna analitika
 • Decentraliziran IT


Pomembni datumi:

1. marec 2022
9. marec 2022
    Oddaja prispevka ali razširjenega povzetka

    Predloga prispevka
27. marec 2022
29. marec 2022
    Povratna informacija avtorjem glede na recenzijo
17. april 2022     Oddaja končnega prispevka z upoštevanjem pripomb recenzentov (sledi priprava zbornika)

    Izjava o avtorstvu (za vse avtorje prispevka)
6. maj 2022     Oddaja predstavitev

    Predloga predstavitve


Tipi prispevkov


Razširjen povzetek


Je običajno dolg eno ali več strani. To je predstavitev že znanega, s poudarkom na uporabnosti rezultatov izvirnih raziskav in širjenju znanja, zahtevnost besedila pa prilagojena potrebam uporabnikov. Lahko je tudi namenjen popularizaciji znanstvenih ali strokovnih spoznanj in družbene vloge raziskovalne in razvojne dejavnosti. Kratki znanstveni prispevek je izvirni, pri katerem so nekateri elementi sheme IMRAD lahko izpuščeni. Na kratko povzema izsledke končanega izvirnega raziskovalnega dela ali dela, ki je še v teku.


Daljši prispevek


Ta mora imeti dolžino najmanj 4 (priporočeno do 10) strani in mora biti strukturiran v skladu s shemo IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion). Torej mora vsebovati naslednje elemente: Uvod, Metode, Rezultati, Razprava oziroma zaključki.Vsak sprejet prispevek mora imeti eno plačano kotizacijo.

Zlati sponzorji
SOPHOS d.o.o.
Srebrni sponzorji
Fakulteta za informacijske študije Endava d.o.o.
Bronasti sponzorji
3gen
Z nami sodelujejo
Združenje za informatiko in telekomunikacije
razvoj rešitve bplanet d.o.o.