Natečaj za priznanje eNagrada 2022

Na natečaju konference Dnevi slovenske informatike za priznanje eNagrada 2022 je komisija določila zmagovalca natečaja:


Mobilna aplikacija zVEM.


Komisija je bila v sestavi:

 • Marjan Heričko, UM FERI, predsednik komisije,
 • Mirjana Kljajić Borštnar, UM FOV,
 • Niko Schlamberger, Slovensko društvo INFORMATIKA,
 • Marko Bajec, UL FRI,
 • Nenad Šutanovac, GZS.

Iskreno čestitamo. 


Razpis za nagrado za najboljši projekt informatike leta 2022

Vabimo vas, da se prijavite na natečaj za priznanje eNagrada za najboljši projekt informatike leta 2021. Priznanje podeljuje Slovensko društvo INFORMATIKA z namenom popularizacije uspešnih informacijsko-tehnoloških projektov, promocije strokovne odličnosti in pospeševanja aktivnosti za digitalizacijo produktov in storitev. To je tudi priložnost, da prijavitelji predstavite svoj uspešen projekt slovenski strokovni in širši javnosti, poslovnim partnerjem in uporabnikom. 


Priznanje eNagrada bo javno podeljeno na slovesnem začetku konference Dnevi slovenske informatike 2022, 11. maja 2022.
Pogoji sodelovanja

 1. Prijavitelj je lahko poslovni subjekt, ki je registriran po slovenskem pravu in je sodeloval pri projektu kot naročnik ali izvajalec. Naročnik in izvajalec lahko projekt prijavita skupaj. eNagrada bo podeljena naročniku.
 2. Na natečaj se lahko prijavijo projekti s področja informatike in računalništva, ki so bili zaključeni v letu 2020 ali 2021, ki so v uporabi in katerih namen je učinkovitejše delovanje, boljše poslovanje ali izboljšava poslovnih ali tehnoloških procesov v okolju naročnika ali širšem družbenem okolju.
 3. Vsak projekt se lahko prijavi samo enkrat.
 4. Prijave bo ocenila strokovna komisija, ki bo upoštevala naslednje kriterije:
  • prispevek rezultatov projekta k izboljšanju delovanja naročnika ali uporabnikov: do 40 točk;
  • prispevek projekta k razvoju informacijske stroke (uporaba novih in inovativnih tehnologij, uvedba dobrih praks): do 30 točk;
  • prispevek k uveljavljanju dobrih praks na področju upravljanja informacijsko tehnoloških projektov (uporaba inovativnih in dobrih praks s področja projektnega vodenja): do 20 točk;
  • širše družbene koristi projekta: do 10 točk.
 5. Tri najvišje ocenjene projekte bodo prijavitelji lahko predstavili na konferenci Dnevi slovenske informatike 2022, ki bo potekala 11. in 12. maja 2022 v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu, prijavljene projekte pa bodo prijavitelji lahko objavili v zborniku konference. Za objavo v zborniku naj prijavi priložijo še prospekt projekta v formatu PDF. 
 6. Za projekt, ki bo prejel priznanje, bo imel prijavitelj možnost objave v obliki strokovnega ali znanstvenega prispevka v reviji Uporabna informatika.
 7. Morebitne nesporazume v zvezi s tem natečajem bo obravnaval in reševal izvršni odbor Slovenskega društva INFORMATIKA. Njegove odločitve so dokončne.
Prijavo na natečaj predložite na obrazcu DSI2022 prijavni obrazec eNagrada. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov dsi2022@drustvo-informatika.si.


Rok za oddajo prijave je 25.4.2022. 

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na naslov dsi2022@drustvo-informatika.si.


Natečaj za priznanje eNagrada 2022
Zlati sponzorji
SOPHOS d.o.o.
Srebrni sponzorji
Fakulteta za informacijske študije Endava d.o.o.
Bronasti sponzorji
3gen
Z nami sodelujejo
Združenje za informatiko in telekomunikacije
razvoj rešitve bplanet d.o.o.